Ofelia Prodan

 

 

 

 

biserica de sare

 

în centrul lumii, ghelasie cel drept a înălţat
o biserică din sare. ghelasie gheboşatul nu mai doarme
de mult, ci plânge în fiecare noapte. lacrimile lui
se transformă în timp ce cad în granule de sare
care se aştern strat după strat peste biserica de sare.
de când nu mai doarme ghelasie gheboşatul
biserica de sare a crescut atât de dreaptă şi înaltă,
încât a ajuns chiar lângă limba lui Dumnezeu,
şi Dumnezeu, cu mare îngăduinţă, gustă din biserica de sare.
dar, pe limba lui Dumnezeu, sarea
se transformă la loc în lacrimile lui ghelasie gheboşatul.
Dumnezeu se înduioşează şi îl ridică
între palme până la marginea raiului, unde,
peste măsură de ostenit, ghelasie gheboşatul
închide ochii şi adoarme, sforăind atât de straşnic,
că întreg raiul râde şi se minunează.

 

 

Apolodor cel limbut şi preoţii

 

lui Günter Grass

vocea lui Apolodor este divină
e suficient să rostească două-trei silabe
dintr-un cuvânt şi se petrec minuni

dar Apolodor este cam limbut
şi la cât de mult vorbeşte
minunile se petrec fără contenire

în ţara lui Apolodor oamenii
s-au obişnuit atât de mult cu minunile
încât nu mai deosebesc cu niciun chip
o minune de o întâmplare obişnuită

preoţii sunt exasperaţi
ţin concilii peste concilii
şi discută aprins problema
până când ajung la concluzia
că cea mai bună soluţie
este să-i reteze
de la rădăcină limba lui Apolodor

iau cu ei un cuţit de măcelar
şi în miez de noapte intră tiptil
în casa lui Apolodor care doarme neîntors

îi leagă mâinile la spate
Apolodor se trezeşte şi vrea să ţipe
dar imediat un preot îi apucă bine limba
i-o retează şi o pune într-un săculeţ

limba se zvârcoleşte se răsuceşte de durere
vrea să vorbească şi chiar vorbeşte
dinăuntrul săculeţului şi iar se petrec minuni

fără şovăială preoţii aprind un rug
scot limba din săculeţ şi o aruncă în flăcări
privind satisfăcuţi cum limba se face scrum

acum preoţii şi toată lumea aşteaptă
o minune oricât de mică
dar degeaba – Apolodor e mut ca un peşte

 

 

Lainic

 

pe ţărmul mării în hruba lui

călduroasă doarme de o mie de ani

Lainic cel nebun şi sfânt

 

doarme cu un ochi deschis în lumea aceasta

să vadă ce mai trebăluiesc oamenii

şi cu un ochi deschis în lumea cealaltă

unde nu este linişte cum ne-am putea

închipui ci o încrâncenată gâlceavă

 

Lainic vede multă ticăloşie prin somn

şi-n lumea asta dar şi-n cealaltă

se mânie grozav şi-i ceartă cu glas smintit

când pe oameni când pe morţi

 

o femeie milostivă are grijă de el

oamenii văd cu ochi răi străduinţa ei

se gândesc s-o cumpere cu bani şi mătăsuri fine

Lainic se mânie şi mai tare

deschide ambii ochi în lumea aceasta

se ridică în picioare ca un uriaş

şi le trage cu toiagul lui sfânt o mamă de bătaie

pe care oamenii au ţinut-o minte încă o mie de ani

 

 

minunatele lucruri

 

pe minunata insulă a lui Clenci
se învârt şi se tot învârt
de secole minunatele lucruri
inventate de Clenci

el inventează pe întuneric
minunate lucruri cărora le găseşte
cel mai potrivit loc
pe minunata sa insulă

piraţii îl urmăresc
piraţii cruzi şi nesătui
piraţii nepricepuţi nu înţeleg
nimic din ceea ce inventează Clenci

piraţii înarmaţi până-n dinţi
distrug fiecare lucru minunat
inventat de Clenci
în timp ce Clenci tocmai inventează
un lucru nemaivăzut
şi cu mult mai minunat

pe minunata insulă a lui Clenci

toate lucrurile minunate

inventate de Clenci sunt praf şi pulbere

numai unul singur

cu mult mai minunat decât toate

stă în centrul insulei

şi se învârte cu o precizie astronomică

în jurul Pământului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

Ofelia Prodan s-a născut la Urziceni, în 12.01.1976. A debutat cu volumul Elefantul din patul meu, Ed. Vinea, 2007, pentru care a primit premiul pentru debut al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. I-au mai apărut volumele: Cartea mică, Ed. Brumar, 2007, Invincibili, Ruleta cu nebun (ambele la editura Vinea, în 2008) şi În trei zile lumea va fi devorată, Ed. Paralela 45, 2010. A publicat în revistele: România literară, Luceafărul, Vatra, Paradigma, Ex Ponto, Convorbiri literare, Tomis, Viaţa Românească, Hyperion, Egophobia (România) şi Yareah Magazine (Spania).